Om Klaria

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

   

Klaria - ett innovativt läkemedelsföretag