Kort om företaget

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområden med betydande medicinsk och ekonomisk potential. Bolagets projektportfölj omfattar för närvarande olika smärttillstånd, opioidöverdos, cannabinoider samt allergisk chock. Genom att kombinera Bolagets patenterade teknologi för att distribuera läkemedel, den så kallade ”drug delivery-plattformen” (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, har man lagt grunden till ett unikt behandlingskoncept med stora fördelar.

Klarias verksamhet baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett frimärke som diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, bland annat kortare tid till effekt, enkel hantering och en upplevelse av ökad kontroll.

Behandlingskonceptet medför även stora fördelar för Klaria som bolag. Till de främsta hör kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl kända, generiska substanser krävs endast en enklare bioekvivalensstudie inför registrering i syfte att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst tidsintervall.

Filmens tekniska egenskaper möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion. 

Patientfördelar Styrkor för Klaria
Snabb och stabil effekt Kortare tid till marknad
Ökad kontroll Lägre utvecklingskostnader
Enkel hantering  Reducerad risk