Investerare

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter.

IR-kontakt

Scott Boyer, VD

Tel: +46 730 716462

scott.boyer@klaria.com

Klarias räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.