VD har ordet

Klarias mål är att erbjuda patienter som upplever anfall av akut smärta ett läkemedel med både snabbare och mer tillförlitlig effekt än vad dagens preparat kan erbjuda. 

Utöver själva smärtlindringen vill vi även bidra till att ge tillbaka känslan av kontroll.  För patienter som drabbas av återkommande anfall av svår och akut smärta är känslan av kontroll ofta lika viktig som själva smärtlindringen. Vetskapen om att de har tillgång till ett läkemedel som avhjälper smärtan snabbt och effektivt bidrar till en ökad trygghetskänsla och i förlängningen även en avsevärt förbättrad upplevd livskvalitet.

Min egen erfarenhet av över 20 år i stora forsknings- och utvecklingsorganisationer i läkemedelsbranschen har lärt mig att fokusera på terapier och tekniker med potential att verkligen förändra patientens situation till det bättre. Och klart bäst är om man lyckas skapa ett läkemedel som även medför positiva effekter för anhöriga (i form av mindre oro), läkare (i form av fler verktyg) och samhället i stort (i form av förbättrad nytta i relation till kostnad). Det är utifrån dessa perspektiv vi nu bygger och utvecklar Klaria.

Snabbare effekt, ökad kontroll och enkel hantering

Genom att kombinera vår unika drug delivery-plattform med beprövade substanser kommer vi att kunna erbjuda ett läkemedel som gör det möjligt för patienter att slippa ta nässprayer, svälja tabletter eller injicera sig själva. Drug delivery-plattformen utgörs av en alginatbaserad film, vilken kan liknas med ett frimärke. Filmen fästs vid munslemhinnan och genom denna distribueras sedan läkemedlet direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, där kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering hör till de främsta.

Kortare tid till marknad

Även för oss som bolag medför kombinationen stora fördelar. Eftersom vi använder oss av beprövade substanser krävs inte samma omfattande utveckling som normalt kännetecknar framtagande av nya läkemedel. Resultatet blir kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och avsevärt reducerad risk beträffande kliniska studier.

Gigantisk marknad

Tittar vi på de marknadssegment vi nu fokuserar på, migrän och cancerrelaterad genombrottssmärta, kan vi konstatera att marknaden är gigantiskt och behovet av effektivare läkemedel mycket stort. Totalt omsätter de båda segmenten idag cirka 7 miljarder USD per år – och då är båda segmenten underbehandlade. Med tillgång till effektivare läkemedel skulle sannolikt efterfrågan öka ytterligare.

Nya förutsättningar för behandling av svår akut smärta

Till våra främsta tillgångar hör, utöver den patenterade drug delivery-plattformen, vår egen organisation. Vi har på kort tid etablerat en kompetent och effektiv organisation med förmåga att fatta snabba beslut. Utöver vår egen organisation har vi även etablerat ett vetenskapligt råd, genom vilket vi får tillgång till ledande kompetenser inom för oss viktiga områden. I rådet kombineras gedigen erfarenhet med precis det out-of-the-box-tänkande som krävs för att kunna utveckla något riktigt stort.

"För patienter som drabbas av återkommande anfall av svår och akut smärta är känslan av kontroll ofta lika viktig som själva smärtlindringen." 

Listningen av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North är ett viktigt steg på denna resa. Vi hoppas och tror att det kommer utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt bidra till ett allmänt ökat intresse för oss och vår verksamhet. Kombinationen av beprövade substanser och nytänkande vad gäller själva distributionen kommer att göra det möjligt för oss att ta beprövade läkemedel till en ny nivå av användbarhet. Vi strävar helt enkelt efter att ändra förutsättningarna för behandling av svår akut smärta. Oavsett om du är en investerare eller patient, hoppas vi att det kommer bli spännande att följa ­Klaria framöver.

Stockholm, oktober 2015
Scott Boyer
VD