Finansiella rapporter

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter. Klarias räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december (kalenderår). Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.