Kalender

26 apr
2019

Årsstämma 2019

23 maj
2019

Delårsrapport 3 månader, 2019

29 aug
2019

Halvårsrapport 2019

28 nov
2019

Delårsrapport 9 månader, 2019

28 feb
2020

Bokslutskommuniké 2019