Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Klarias tio största aktieägare per den 31 december 2016. Klaria hade den 31 december 2016 cirka 5 200 aktieägare.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
JP Morgan Bank Luxembourg 10 170 033 33,9 %
UBS Switzerland AG/Clients account 4 285 435 14,3 %
Fredrik Hübinette 3 933 516 13,1 %
Svenska Handelsbanken AB 2 114 239 7,1 %
Banque Internationale à Luxembourg 1 145 239 3,8 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 678 626 2,3 %
Mats Eriksson 553 277 1,8 %
Six Sis AG, W8IMY 502 970 1,7 %
Alarik Förvaltning AB 450 000 1,5 %
Peter Åsberg 322 843 1,1 %
Övriga 5 843 822 19,5%
Summa: 30 000 000 100%