Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Klarias tio största aktieägare per den 29 december 2017. Klaria hade den 29 december 2017 cirka 4 800 aktieägare.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
JP Morgan Bank Luxembourg 10 196 093 33,11 %
UBS Switzerland AG/Clients account 4 504 106 14,63 %
Fredrik Hübinette 3 963 516 12,87 %
Svenska Handelsbanken AB 2 114 059 6,87 %
Banque Internationale A Lux 1 249 556 4,06 %
Six Sis AG, Schweiz 748 091 2,43 %
Boyer, Charles Scott  725 010 2,35 %
Bo Millstam 618 291 2,01 %
Mats Eriksson 603 520 1,96 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 528 791 1,72 %
Övriga 5 540 967 17,99%
Summa: 30 792 000 100%