Mål

Klarias målsättning är att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform med de mest relevanta och effektiva substanserna inom smärtlindring samt andra indikationer där plattformen bedöms ge upphov till stora fördelar, såsom behandling vid opioidöverdos och allergisk chock. Utvecklingsarbetet har resulterat i flertalet lovande formuleringar och positiva resultat i projekt inom migrän (främst sumatriptan), opioidöverdos (naloxon), allergisk chock (epinefrin) samt ytterligare smärtprojekt (tex cannabinoider). 

Målet med utvecklingsarbetet är att säkerställa bioekvivalens till befintliga läkemedel och att påvisa lägre variation i Klarias läkemedels plasmaprofil - vilket innebär att vi vill visa att Klarias läkemedel har likvärdig medicinsk effekt som befintliga godkända läkemedel men med mindre variation på effekten mellan patienterna. För varje substans består denna process av tre övergripande steg:

  1. Identifiera en formulering genom modellering av de kemiska egenskaperna hos den aktiva substansen och hur den tas upp från formuleringen i munslemhinnan. Målet är att estimera den läkemedels-dos i filmen med högst potential att ge önskad effekt hos patienten.
  2. Designa och genomföra doseringsstudie på ett litet antal försökspersoner med syfte att fastställa den rätta dosen.
  3. Designa och genomföra en bioekvivalensstudie på ett lämpligt antal försökspersoner, utifrån rekommendationer från relevanta myndigheter. Resultat från denna studie ligger till grund för registreringsansökan på produkten. 

Arbetet innehåller även detaljerade studier av de molekylära egenskaperna hos varje vald substans för att säkerställa att de kommer att uppfylla patientbehoven och även möjliggöra tillverkning och distribution till konkurrenskraftiga kostnader.

Prioriteten för de olika projekten i portföljen kommer att bestämmas av Klaria styrelse.