Om Klaria

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområden med betydande medicinsk och ekonomisk potential. Bolagets projektportfölj omfattar för närvarande olika smärttillstånd, opioidöverdos, cannabinoider samt allergisk chock. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

   

305547-klaria - ett innovativt läkemedelsföretag