Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Klarias styrelse som sedan föreslås för årsstämman. 

Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer.

Valberedning inför årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av

  • Bo Millstam
  • Hans Lindroth (ordförande)

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2020 jämte dess uppdrag.