Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Klarias tio största aktieägare per den 8 oktober 2020. 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Ålandsbanken Förvaltarkonto 8 024 874 16,64 %
Fredrik Hübinette 3 882 226 8,05 %
Banque Pictet & CIE 3 554 286 7,37 %
Sis Sis AG 3 250 460 6,74 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1 302 113 2,70 %
Banque Internationale a Lux 1 210 483 2,51 %
Deutsche Bank 1 205 660 2,50 %
Bo Millstam 1 109 207 2,30 %
Avanza Pensionsförsäkring 1 051 336 2,18 %
Nordnet Pensionsförsäkring 877 721 1,82 %
Övriga 22 758 042 47,19%
Summa: 48 226 408 100%