Största aktieägare

I tabellen nedan redovisas Klarias tio största aktieägare per den 30 september 2019. 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
UBS Switzerland AG/Clients account 14 083 166 45,74 %
Fredrik Hübinette 3 752 742 12,19 %
Svenska Handelsbanken AB 1 939 051 6,30 %
Banque Internationale A Lux 1 184 121 3,85 %
Bo Millstam 1 000 887 3,25 %
Boyer, Charles Scott 725 010 2,35 %
Six Sis AG, Schweiz 692 743 2,25 %
Mats Eriksson 595 099 1,93 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 570 099 1,93 %
Alarik Förvaltning AB 450 000 1,46 %
Övriga 6 419 579 18,49 %
Summa: 30 792 000 100%