Certified Adviser på First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs for handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. FNCA Sweden AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq Stockholm AB, är certified adviser för Klaria.

En certified adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North.