Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. 

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en ­reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som över­vakar att reglerna efterlevs.

Nasdaq Stockholm god­känner ansökan om upptagande till handel på First North.