Aktien

Klarias aktie handlas på First North under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-kod SE0007280326. Klarias ICB-klassificering är 4577 Läkemedel.