Investerare

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter.

IR-kontakt

Jesper Wiklund, VD

Tel: +46 8 4464299

[email protected]

Klarias räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.