Extra bolagsstämma 2019-12-18

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 december 2019 klockan 10:00 att avhållas i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10, 114 36 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar 09:30.