Klaria erhåller EU Horizon2020 bidrag

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att Horizon2020 programet inom EU har tagit beslut om bidrag till Klaria för stöd av utveckling och marknadspreparationer runt KL-00119 projektet.  Bidraget uppges till EUR 2 031 574,13 (ca. 21,3 miljoner SEK).

De sista steget i avtal mellan Klaria och Horizon2020 programmet om underskrivande av avtal och betalning har inte slutförts, men förväntas vara klar under tredje kvartalet 2018.

Den extremt konkurrens- och innovationsfokuserade EU H2020-processen har bestämt att stödja Klaria för sitt innovativa och viktiga migränprojekt KL-00119.  Bidraget kommer att underlätta marknadstillträde på de mycket viktiga amerikanska och europeiska migränmarknaderna.  Klaria har bedömts inte bara på grund av sina innovationer utan också på Klarias bevisade förmåga att utveckla viktiga produkter som underlätter behandling för patienter.

Klaria utvecklar innovativa formuleringar med hjälp av en exklusiv licens för en patenterad transmukosal film. Filmen har specifikt utformats för att fästa till munslemhinnan och leverera läkemedel på ett snabbt, bekvämt och tillförlitligt sätt. KL-00119 ska förbättra möjligheterna till akut smärtlindring för migränpatienter. Migrän drabbar ungefär 12% av världsbefolkningen och världsmarknad för receptbelagt migränläkemedel uppgår till mellan 4 och 5 miljarder dollar per år och beräknas stiga kraftigt framöver.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 september 2018 kl. 11:22 CET.

Ladda ner som PDF