Klaria Pharma utser Jesper Wiklund till ny VD

Stockholm – Jesper Wiklund har utsetts till VD för Klaria Pharma (Klaria) per den 28 november 2019. Han tar med sig över 25 års internationell kommersiell erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin till Klaria. Han efterträder Scott Boyer, som kommer att fortsätta sitt heltidsåtagande i bolaget på den nya positionen Chief Scientific Officer.

Utnämningen genomförs i samband med att Klaria nu går in i en ny fas med ett starkt kommersiellt fokus. Under de kommande två åren kommer bolaget troligtvis att erhålla marknadsgodkännande för sitt första läkemedel, en algbaserad film med sumatriptan för behandling av akut migrän. Dessutom förväntas flertalet projekt i bolagets pipeline gå vidare till klinisk utveckling. För att säkerställa denna tillväxt ökar nu Klaria sitt fokus på utlicensiering till läkemedelsbolag samt även på finansiering. Med 25 års branscherfarenhet och ett starkt nätverk inom bioteknik- och läkemedelsindustrin utgör utnämningen av Jesper Wiklund ett viktigt första steg i denna omvandling av Klaria.

Jesper kommer närmast från New York-baserade Oberland Capital, ett privat investmentbolag med fokus på hälsovårdssektorn och över 1,2 miljarder USD under förvaltning, där han hade positionen Managing Director, Europa. Dessförinnan var han VD för det Stockholmsbaserade läkemedelsutvecklingsbolaget InDex Pharmaceuticals. Han föddes 1969 och innehar en MBA från Harvard Business School samt en kandidatexamen i biologi från St. Mary’s College of California.

– Jesper Wiklunds meritlista inom affärsutveckling inkluderar flertalet genomförda M&A-transaktioner, in- och utlicensieringsavtal med internationella läkemedelsbolag samt finansieringsrundor med ledande skandinaviska och internationella investerare. Jesper är rätt person att leda organisationen när vi nu satsar offensivt på nästa tillväxtfas inom bolaget med fokus på utlicensiering samt på att stärka vår finansiella ställning, säger Björn Littorin, Klarias styrelseordförande.

– Jag är mycket nöjd över att ansluta till Klaria under denna spännande tid i bolagets historia. Om ett år bör vi vara redo att ansöka om godkännande för vår algbaserade sumatriptanfilm som utgör vårt längst framskridna projekt. Bolagets huvudprioritet är att hitta rätt kommersiella partners för detta projekt, både i Europa och i USA. Klarias ambition är dessutom att ta ett antal av bolagets prekliniska projekt vidare till klinisk fas. För att finansiera dessa kliniska studier kommer vi att behöva samarbeta med läkemedelsbolag samt våra nuvarande och framtida investerare. Mitt fokus som VD blir att säkerställa de partnerskap som kommer att hjälpa oss att maximera värdet i våra tillgångar, säger Jesper Wiklund.

Scott Boyer, tidigare VD och nuvarande CSO för Klaria, sammanfattar: 

– Jespers förmågor kompletterar Klaria väl i vår nuvarande utvecklingsfas och han passar väl in i bolagets företagskultur. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med honom och att bygga ett bolag som realiserar det fulla värdet i vår pipeline och våra kommande kommersiella projekt.  

Om Jesper Wiklund
Jesper Wiklund kommer närmast från Oberland Capital där han hade positionen Managing Director för Europa. Oberland Capital är ett privat investmentbolag med över 1,2 miljarder USD under förvaltning som fokuserar på den globala hälsovårdsindustrin. Dessförinnan var han VD och styrelseledamot för InDex Pharmaceuticals, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på mag-tarmmarknaden med en kandidat i fas II-utveckling. Under sin tid på Index Pharmaceuticals identifierade, förhandlade och slutförde han en utlicensieringstransaktion med Almirall. Innan sin tid på InDex Pharmaceuticals var han ansvarig för affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Jesper Wiklund har även arbetat i USA för Wyeth Pharmaceuticals och Elan Pharmaceuticals samt i Tyskland för Evotec. Under sin karriär har Jesper Wiklund genomfört strategiska transaktioner med ett aggregerat värde om över 1 miljard USD, och han har genomfört fyra riskkapitalrundor med ledande europeiska investerare. Han innehar en MBA från Harvard Business School samt en kandidatexamen i biologi från St. Mary's College of California.

Ladda ner som PDF