Årsstämma 2022

Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 19 april 2022.

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Relaterade dokument