Fokus

Klarias mål är att kombinera Bolagets patenterade drug delivery plattform med de mest relevanta och effektiva substanserna när det gäller smärtlindring vid migrän, cancerrelaterad genombrottssmärta och opioidöverdos. 

Klariakoncernens strategi är att alla projekt i projektportföljen så snart som möjligt ska nå en punkt då projekten kan utlicensieras. Inom projekten bedrivs produktutveckling, tillverkning och vidareutveckling av patentskydd för att maximera värdet.

Utveckling, registrering och tillverkning sker i egen regi medan försäljning till slutkund sker genom projekt-licensiering eller genom produktförsäljning till valda partners. Beslut om varje projekts affärsmodell tas utifrån intäktspotential, regulatorisk komplexitet och kostnader för eventuella lokala studier.