Klarias fördelar

Läkemedel och andra substanser som distribueras ut i blodet genom munslemhinnan tas upp avsevärt mycket snabbare (och ger därmed en snabbare effekt) än vid distribution via tabletter eller kapslar som sväljs. Det erbjuder vidare en mer pålitlig och stabil leveransform än tabletter och andra leveranssystem, såsom nässprayer och oralt självupplösande tabletter.

   

Snabbt och stabilt

Genom att läkemedlet tas upp via slemhinnan i munnen undviks även kontakt med de metaboliska enzymerna i nedre mag/tarmkanalen och levern, som annars minskar eller helt eliminerar effekten av en betydande andel av de läkemedel som levereras via orala tabletter eller kapslar. För migränpatienter finns även risken att effekten begränsas eller helt uteblir om migränanfallet medför kräkningar innan substansen tagits upp i blodet. Och även om de aktiva substanserna inte kräks upp kan effekten försämras till följd av att aktiviteten i mag-tarmkanalen vid ett migränanfall är nedsatt och upptaget i tarmarna fördröjt. Här medför Klarias koncept klara fördelar.

Ökad kontroll

Ett snabbare upptag medför inte bara en snabbare smärtlindring, utan även en ökad känsla av kontroll bland såväl patient som anhöriga.

Enkel hantering

Många patienter med akut smärta eller andra akuta medicinska tillstånd upplever svårigheter med att ta läkemedel som ska sväljas eller injiceras. Klarias film erbjuder här ett alternativ som kräver minimal hantering av den enskilde patienten.

Genom att kombinera den patenterade läke­medelsplattformen i form av en film med beprövade, säkra och kända substanser skapas stora fördelar för patienten.