Patent och immateriella rättigheter

Teknologin bakom Klarias drug delivery-film är patenterad.

Patentet (svenskt patent nr 0502900-4, i bolagsbeskrivningen betecknat ”Filmpatentet”) ägs av Uppsalagruppen Medical AB och är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Bolaget avseende kritiska molekyler inom området migrän och cancerrelaterad smärta. Bolaget erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. 

Ansökan för Filmpatentet, PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) gjordes 2006. Den efterföljande nationella fasen omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU. Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Canada, Mexico, Kina, Indien, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Sydafrika och Israel. Licensen till uppfinningen gäller i hela världen. Skyddsomfånget for uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till 2026.

Klaria bedömer att bolagets IP kommer att ge bolagets produkter erforderligt immaterialrättsligt skydd.