Vårt koncept

Klarias verksamhet baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett frimärke, vilket diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet.                                                                            

Metoden medför flera patientfördelar, där kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering hör till de främsta. För Klaria innebär kombinationen kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl kända krävs endast en enklare bioekvivalensstudie i syfte att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst tidsintervall. Filmens tekniska egenskaper möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion.

Att distribuera aktiva substanser via en film är i sig inget nytt. De filmer som redan idag finns på marknaden är dock så kallade ODF-filmer (Oral Disolvable Films), vilka fungerar på ett helt annat sätt än Klarias film; de smälter i munnen, substanserna sväljs och tas därefter upp i magen precis på samma sätt som med vanliga tabletter. Med Klarias film sker upptaget direkt ut i ­blodet via munslemhinnan, vilket resulterar i ett snabbare upptag och mer repro­ducerbar effekt.

Exklusiv licens

Teknologin bakom Klarias drug delivery-film är patenterad. Patentet (svenskt patent nr 0502900-4, i föreliggande Bolagsbeskrivning betecknat ”Filmpatentet”) ägs av Uppsalagruppen Medical AB och är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Bolaget avseende kritiska molekyler inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta, opiodöverdos, cannabinoider samt allergisk chock.

Klaria erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.