Klaria signerar exklusivt utvecklings-, licens- och tillverknings-avtal med Purdue Pharma (Canada) för akut behandling av opioid-överdos (KL-00514)

Klaria AB och Purdue Pharma (Canada) meddelar idag att de har ingått exklusivt avtal för utveckling, licens och tillverkning för KL-00514 (buckal film med naloxon). KL-00514 är en läkemedelsprodukt under formulerings-utveckling, för akut behandling av avsiktlig eller oavsiktlig överdosering med opioid, designad att ge en snabb och tillförlitlig respons hos patienter samtidigt som det smidiga doseringsformatet gör att den kan distribueras brett till patienter, vårdgivare och polis/ambulanspersonal.

KL-00514 kommer utvecklas av Klaria och Purdue Pharma (Canada). Utvecklingprogrammet kommer inkludera beslut av formulering och optimering, pre-kliniska studier och kliniska studier. Utvecklingsavtalet inkluderar möjlighet till exklusiva globala licenser för det oberoende nätverket med Purdue/Napp/Mundipharma-företag när definierade milestones har uppnåtts.

Purde Pharma (Canada) kommer betala Klaria genom en kombination av förskotts-, milestones- och framgångsbaserade betalningar, men även royalty vid försäljning. Ytterligare villkor i avtalet ger Klaria exklusiva tillverkningsrättigheter för KL-00514 som gäller tillverkning i hela världen.

Stegvisa, resultat-baserade betalningar under utvecklingsfasen och registrerings- och godkännande-processen ger totalt cirka 2,3 MUSD. Klaria kommer också få intäkter från försäljning av KL-00514 via en kombination av royalties på försäljningen och möjlig intäkt från det exklusiva tillverkningsavtalet för produkten. Dessa betalningar är estimerade som en procentsats av försäljningen inom övre delen av 1-9%-intervallet. Betalningar, storlek på förskott och royalty för KL-00514 gällande andra marknader kommer fastställas separat för varje marknad.

“Vi är mycket glada att påbörja ett samarbete med en utvecklingspartner som har så bred erfarenhet och stor kompetens inom området, och även kunskap om marknaden,”  säger Dr. Scott Boyer, VD, Klaria. ”Att öka tillgången av naloxon för patienter på ett globalt plan är många hälsovårdsmyndigheters mål, och vi tror att KL-00514 kan bidra till en bred tillgänglighet och relativt enkel användning till en mycket konkurrenskraftig kostnad.”

“Samarbetet med utvecklingen av KL-00514, en produkt designad att specifikt adressera överdosering med opioider, är ytterligare ett konkret steg för att ta itu med en allvarlig folkhälsokris som Kanada står inför”, säger Dr. Craig Landau, President och VD, Purdue Pharma (Canada). ”Förskrivning av opioid-läkemedel är fortfarande en säker och effektiv behandlingsmöjlighet för patienter som anses lämpliga och sedan följs upp - men dessa läkemedel innebär risker. Det är vårt mål att bidra med tillgång till behandlingar som räddar liv och som stödjer de insatser som lagstiftare tillsammans med myndigheter på alla nivåer utför för att se till att behandling vid avsiktlig eller oavsiktlig överdosering med opioider är så lätt-tillgängliga som möjligt.”

Landau tillade: “Att investera i läkemedelsutveckling som ger värde för patienter har alltid varit en integrerad del av Purdue Canadas bidrag till sjukvårdssystemet och patienter i Kanada. KL-00514 kommer, ifall den kliniska utvecklingen blir framgångsrik och produkten därefter också godkänns av myndigheten Health Canada, även ge fördelar till personer som olagligt använt läkemedel med en avsiktlig eller oavsiktlig överdosering.”

Både Purdue Pharma (Canada) och Klaria ser fram emot resultaten från utvecklingsprogrammet, därefter tas beslut om registreringsansökan till myndigheten i Kanada är möjlig. 

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 14:30 CET.

Ladda ner som PDF