Klaria medlem i Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC)

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att företaget godkänts som medlem i Medical Technology Enterprice Consortium (MTEC), ett amerikanskt konsortium med medlemmar från industri, akademi och icke-vinstdrivande organisationer. MTEC samarbetar med tex U.S. Army Medical Research and Materiel Command (USAMRMC).

Som ett led i Klarias utveckling av smärtportföljen har Klaria ansökt och blivit godkänd som fullvärdig medlem i Medical Technology Enterprice Consortium (MTEC). MTEC är ett amerikanskt biomedicinskt teknologiskt konsortium som samarbetar med flertalet amerikanska myndigheter, t ex U.S. Army Medical Research and Material Command (USAMRMC).

MTEC har medlemmar från industri, akademi och icke-vinstdrivande organisationer med mål att främja integrerade samarbeten inom forskning. Syftet är att påskynda tillgången av nya lösningar och produkter för den amerikanska militären och civila veteraner.

”Medlemskap i MTEC är en milstolpe i Klaria´s vision att bistå med snabbverkande smärtläkemedel till så många patienter som möjligt. Vi tror att Klaria´s kompakta och robusta buckala filmteknologi är mycket fördelaktig för akut medicinering i strids-situationer och har potential att ersätta injektioner och nässprayer, vilka är besvärliga att bära med sig i fält. Genom medlemskapet i MTEC får Klaria direkt tillgång till beslutsfattare och även resurser för utvecklingen av våra nuvarande och framtida produkter inom akut medicinering”, säger Dr. Scott Boyer, VD, Klaria.

Ladda ner som PDF