Klaria erhåller besked om godkännande (Notice of Allowance) från USAs patentverk USPTO för produktpatent som skyddar bolagets ledande utvecklingsprojekt, Sumatriptan Alginatfilm

Med godkännandet av detta helt nya patent erhåller Sumatriptan Alginatfilm patentskyddad marknadsexklusivitet i USA fram till år 2036.  Det innebär en förlängning av marknadsexklusiviteten i USA med 7 år, vilket i sin tur utökar de av bolaget beräknade ackumulerade intäkterna för produkten med över 1 miljard USD. Dessutom är de godkända patentkraven breda, vilket ytterligare befäster marknadsexklusiviteten under patentperioden. Det här är andra gången som USAs patentverk godkänner ett kombinationspatent för en specifik substans/Alginatfilm formulerad i Klarias helägda Alginatfilmsteknologi. Godkännandet validerar därmed Klarias patentstrategi som innebär att bolaget ansöker om sådana kombinationspatent för samtliga av sina produkter under utveckling.

Klarias VD Jesper Wiklund sade:

– Ytterligare 7 års patentskydd för Sumatriptan Alginatfilm innebär ytterligare 7 år med försäljning på toppnivåer.  Det här beskedet är därmed en viktig framgång för bolaget som väsentligen ökar värdet i vårt ledande utvecklingsprojekt.   Den förväntade försäljningen i USA under denna extra tidsperiod är över 1 miljard US dollar.  Det är viktigt att notera att bredden på de godkända patentkraven är imponerande, vilket ytterligare förstärker vår patentposition genom att befästa marknadsexklusiviteten under patentperioden till och med 2036.

Beskedet validerar Klarias förmåga att framgångsrikt utveckla unika patentskyddade produkter som är baserade på bolagets patent för den grundläggande alginatfilmsteknologin. Dessa grundläggande teknologipatentet kan nu bevisligen komplimenteras med enskilda kombinationspatent för substanser/Alginatfilm, vilket både förlänger och förstärker skyddet i de viktigaste läkemedelsmarknaderna i världen. 

Klarias CSO Dr Scott Boyer tillade:

– Dagens nyhet bekräftar styrkan i den teknologi- och patentstrategi som Klaria etablerade i samband med att bolaget grundades. Det demonstrerar dessutom Alginatfilmteknologins unika egenskaper för drug delivery. Beviljandet av detta patent är ett bevis på det hårda, kreativa och innovativa arbete som har utförts i våra laboratorier och av våra samarbetspartners, vilket i sin tur har genererat den omfattande data om den här produkten som ligger till grund för det här patentet.

Om Sumatriptan Alginatfilm (KL00119)
KL-00119 är en alginatbaserad oral transmukosal film. KL-00119 är den första orala transmukosala migränprodukten och utformas för att erbjuda betydande fördelar jämfört med samtliga akuta migränbehandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag, framförallt för patienter som lider av migräninducerat illamående och kräkningar. KL-00119 är dessutom särskilt lämpad för behandling av migrän hos barnpopulationer. KL-00119 är en unik molekylär formulering av det aktiva antimigränläkemedlet sumatriptan. KL-00119-filmen gör sumatriptan tillgänglig via munslemhinnans yta på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och repeterbart upptag med lägsta möjliga påverkan på patienten. Den bakomliggande alginatfilmen samt filmer innehållande sumatriptan täcks av ett omfattande immateriellt skydd, vilket säkerställer en förlängd marknadsexklusivitet. De unika egenskaperna och potentialen hos KL-00119 har bekräftats genom erhållande av finansiering via EUs innovationsprogram Horizon 2020 under 2018 (anslag med nummer 8296159).


Denna information är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-21 16:22 CET.

Ladda ner som PDF