Vår Teknologi

Alginatbaserad film för leverans av läkemedel genom munslemhinnan

Klarias film fäster vid munslemhinnan omedelbart efter applikation. Medan filmen sitter fast på munslemhinnan transfereras det läkemedel som är formulerat i filmen direkt in i blodet, via munslemhinnan. Filmen sitter kvar i cirka fem minuter och har efter detta lösts upp helt.

Det som inte händer är att filmen löses upp i salivet och att läkemedlet därför sväljs och går ner i magen. Dessa egenskaper gör Klarias teknologi överlägsen andra transmukosala teknologier som utgörs av till exempel stärkelsebaserade filmer eller sprayer. Dessa filmer löser upp sig snabbt och fäster inte vid slemhinnan, vilket resulterar i att endast en del av den aktiva substansen går genom slemhinnan medans merparten sväljs ned. Dessa andra teknologier levererar således en viss del av läkemedlet transmukosalt, medan merparten sväljs och levereras därför oralt.

Vårt fokus är att utveckla läkemedel som inte är oralt tillgängliga och idag måste ges som en injektion. Detta fokus maximerar vårt värdeskapande och det bevisar samtidigt att vår teknologi verkligen levererar den aktiva substansen transmukosalt, annars skulle inte våra läkemedel ha någon effekt. Läs mer om detta i vår strategisektion.

Hur det fungerar

1) Den alginatbaserade filmen placeras på kindens insida och där fäster den omedelbart vid slemhinnan.

 

2) Den alginatbaserade filmen sitter fast under 3 – 5 minuter, tills den är helt upplöst.

 

3) Läkemedlet överförs direkt in i blodomloppet.

klaria_film

Vår Strategi

strategi

Strategin är att fokusera på att utveckla nya behandlingsmetoder där Klarias teknologi skapar maximalt värde. Vi selekterar främst projekt med följande två frågor:

1. Är dagens behandling tillgänglig som injektion eller nässpray?

Ja eller Nej

2. Om ”ja”, medför detta ett signifikant problem för patienter, vårdgivare, doktorer och/eller de som betalar?

Ja eller Nej

Om svaret är ”Ja” på båda dessa frågor, löser vår teknologi viktiga problem samtidigt som signifikanta medicinska behov adresseras. I dessa fall skapar vår filmteknologi stora värden som kan realiseras av alla inblandade: patienter, vårdgivare, de som betalar och Klarias aktieägare.

Exempel: Adrenalin på alginatbaserad film

Idag är adrenalin endast tillgänglig som injektion och tillhandahålls i förfyllda auto-injektorer. Problemen med dessa är flera; de är svåra att ge på ett korrekt sätt, patienter och vårdgivare är rädda för injektioner, de är dyra samt otympliga och jobbiga att bära med sig. Vi avser ersätta dessa auto-injektorer med en liten film som är lätt att bära med sig, enkel att ge och inte på något sätt är skrämmande och smärtsam. Samtidigt som filmen är mycket billigare.

En sådan innovation möter definition av en ”Disruptive Innovation”/omvälvande teknologi: en överlägsen produkt som är tillgänglig till ett lägre pris. Om vi och vår partner tar detta projekt till marknaden kommer det sannolikt att revolutionera den multi-miljarddollarmarknaden för adrenalin till alla intressenters nytta.

Pipeline

pipeline

Sumatriptan

Klarias sumatriptan alginatfilm är en ny typ av behandling mot migrän. Filmen uppnår transmukosal leverans av sumatriptan, vilket har unika och värdefulla fördelar jämfört med för närvarande tillgängliga behandlingar. Detta gäller särskilt för de 80% av migränpatienter som också lider av illamående.

2018 Erhöll Klaria ett forskningsanslag på 21 MSEK från EU genom det innovationsfokuserade EU Horizon2020-programmet. För mer information, klicka här.

För mer information om sumatriptan alginatfilm klicka klicka här.

Epinephrine/Adrenaline

Målen med Klarias adrenalin aliginatfilm är:

1. Ersätta EpiPen (den i nuläget dominerande tekniken som är föråldrad och baserad på en dyr, oprecis och skrymmande injektionspenna) med epinefrin formulerad i Klarias film.

2. Ta marknadsandelar av EpiPen genom en överlägsen produkt till ett lägre pris, till förmån för alla intressenter. Försäljningen av EpiPen uppgår idag till ca 4,2 miljarder USD per år.

3. Bli marknadsledande. Denna potential gör epinefrinfilm till en stor kommersiell möjlighet för Klaria.

Eftersom adrenalin/epinefrinmolekylen är mycket instabil är epinefrin mycket svårt att formulera och har hittills endast varit tillgängligt som en injektion. Klarias framgångsrika formuleringsarbete hittills är ett bevis på kraften i vår teknik och den starka tekniska förmågan hos våra formuleringsforskare.

För mer information om adrenalin alginatfilm klicka här.

Sirolimus

Sirolimus har en immunsuppressiv effekt och används för att motverka organavstötning i samband med transplantation av solida organ (SOT). Såväl effekten som säkerheten vid användning av Sirolimus varierar dock kraftigt mellan individuella patienter. Denna variabilitet beror på hur behandlingen metaboliseras, dvs kroppens förmåga att ta upp läkemedlet. En Alginatfilm som levererar Sirolimus direkt till blodomloppet via munslemhinnan skulle inte påverkas av denna variabilitet.

Resultatet skulle vara en behandling som gör livsavgörande solida organtransplantationer mindre riskfyllda samtidigt som sannolikheten skulle öka att transplantationerna blir framgångsrika.

38f4a86cb7e4ab0c41beaf51efed2e83

Cannabis Delivery Sciences

I oktober, 2019, annonserade Klaria det nya dotterbolaget Cannabis Delivery Sciences. Detta bolag är en separat entitet som fokuserar på kommersialisering av cannabisprodukter formulerade på Klarias alginatfilm.

Cannabis Delivery Sciencies mission är att skapa en helt ny patentskyddad kategori av cannabisprodukter. Denna nya kategori kombinerar de bästa egenskaperna hos de idag tillgängliga typerna av cannabisprodukter; ätbara och rökbara, utan några av dess respektive nackdelar.

Besök webbplatsen genom att klicka här.