Fokus 2017-2018

Klarias mål är att kombinera Bolagets patenterade drug delivery plattform med de mest relevanta och effektiva substanserna när det gäller smärtlindring vid migrän och cancerrelaterad genombrottssmärta. 

Mål under 2017–2018 är att färdigställa formulering för alla projekt och att påbörja testning av prioriterade projekt i klinisk prövning.