Vårt fokus – Marknad

Efterfrågan för läkemedel som behandlar smärta relaterad till migrän och genombrottssmärta hos cancerpatienter förväntas att växa kraftigt under de kommande åren. Till de främsta drivkrafterna hör allt större patientgrupper i kombination med nya innovativa läkemedel med bättre och snabbare effekt.

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Totalt beräknas de båda marknaderna omsätta mer än 7 miljarder USD och tillväxten framöver bedöms bli hög1. Det som förenar de båda terapiområdena är stora – och växande - patientgrupper, svår smärta och en omfattande efterfrågan på läkemedel med stabilare effekt och snabbare tid till upptag än vad dagens läkemedel kan erbjuda.

1) The Global Market for Pain Management Drugs and Devices, 2013, BCCReseach