Strategi

Klarias mål är att alla projekt i projektportföljen så snart som möjligt ska nå en punkt då det är möjligt att påbörja registrering. För att lyckas med detta ställs höga krav, inte bara på själva utvecklingsarbetet, utan även tillverkning, distribution och vidareutveckling av patentskydd runt produkterna.

Arbetet framöver kommer att fokuseras på initiala, småskaliga försök inom dessa båda områden, där syftet är att dels successivt minska kostnader, dels att förbättra och optimera så många parametrar som möjligt innan storskaliga försök eller tillverkning påbörjas. Optimeringen kommer göras genom matematisk modellering, inom vilken Klaria besitter omfattande kompetens. Därutöver ryms inom den egna organisationen även gedigen kompetens inom gällande regelverk, läkemedelsutveckling, fysikalisk och polymer kemi, kliniska studier, design och tekniköverföring.

Ytterligare en bärande del i Klarias strategi utgörs av det nära samarbetet med underleverantörer. Klaria kommer att etablera långsiktiga relationer med utvalda leverantörer när det gäller tillhandahållande av läkemedelssubstanser, genomförande av kliniska prövningar och för tillverkning och förpackning av slutprodukten.