Affärsidé och vision

Affärsidé

Klarias affärsidé är att utveckla behandlingsmetoder med unika egenskaper inom terapiområdena migrän och smärta relaterad till cancer.

Vision

Klarias vision är att bidra till en förbättrad livskvalitet för människor med svår smärta.