Om oss

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform (som möjliggör snabb och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

Klarias verksamhet baseras på en patenterad drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett frimärke, vilket diskret fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera patientfördelar, bland annat kortare tid till effekt, ökad kontroll och enkel hantering.

Upplägget med att kombinera den patenterade drug delivery-plattformen med väl beprövade substanser medför även stora fördelar för Klaria som bolag. Till de främsta hör kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl kända krävs endast en enklare bioekvivalensstudie i syfte att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst tidsintervall.

Filmens tekniska egenskaper möjliggör även storskalig och kostnadseffektiv produktion. 

Patientfördelar Styrkor för Klaria
Snabb och stabil effekt Kortare tid till marknad
Ökad kontroll Lägre utvecklingskostnader
Enkel hantering  Reducerad risk