Vision och affärsidé

Klarias vision är att genom nya behandlingsalternativ bidra till en förbättrad livskvalitet för människor med svåra smärttillstånd och andra allvarliga medicinska tillstånd.

Klarias affärsidé är att utveckla nya behandlingsmetoder med unika egenskaper inom terapiområden med betydande medicinska behov och ekonomisk potential. Bolagets projektportfölj omfattar för närvarande olika smärttillstånd, opioidöverdos, cannabinoider samt allergisk chock.