Vision och affärsidé

Klarias vision är att genom nya behandlingsalternativ bidra till en förbättrad livskvalitet för människor med svåra smärttillstånd.

Klarias affärsidé är att utveckla nya behandlingsmetoder med unika egenskaper inom terapiområden med stora medicinska behov, initialt inom migrän och smärta relaterad till cancer, samt opioidöverdos.