Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att en patentansökan som täcker KL-00514, Klarias läkemedelskandidat som innehåller naloxon, har registrerats hos det brittiska patentverket. Ansökan är första steget i patentprocessen som kan komma att innefatta patentskydd i hela världen för KL-00514 (naloxon).

KL-00514 (naloxon) är föremål för de avtal Klaria har tecknat med Purdue Pharma (Kanada) och de oberoende associerade företagen Purdue Pharma L.P. och Mundipharma International Corporation Limited, för global utveckling av KL-00514 (naloxon). Avtalen omfattar även framtida exklusiva rättigheter till royalty-baserade licenser gällande Klarias teknologi och andra immateriella rättigheter. Avtalen är globala, inkluderar exklusiv licens att distribuera KL-00514 (naloxon) på nyckel-marknader som USA och EU, om utvecklingsprogrogrammet ger en produkt vilken utvärderas och därefter godkänns av relevanta regulatoriska myndigheter. Avtalen innebär också att Klaria behåller rättigheterna att producera och försörja hela världsmarknaden med KL-00514 (naloxon).

Klaria utvecklar produkter som bygger på en patenterad film för snabb och tillförlitlig distribution av läkemedelssubstanser via munslemhinnan (buckal film). KL-00514 innehåller naloxon i syfte att motverka effekterna av opioidöverdosering, men är ännu inte godkänd av regulatoriska myndigheter.

”Det finns ett stort behov av pålitliga, lättillgängliga och användarvänliga produkter som innehåller naloxon för användning vid opioidöverdoser. Här har Klarias naloxonfilm en mycket viktig roll att spela”, säger Dr Scott Boyer, VD i Klaria.

Patentansökan för KL-00514 (naloxon) täcker specifika kemiska processer, tillverkningsprocesser och prestanda. KL-00514 (naloxon) är den andra produkten som Klaria gör produktspecifik patentansökan för med syfte att stärka både djup och bredd på de immateriella rättigheter som täcker de enskilda produkterna i bolagets portfölj. Patentet kommer om det godkänns att ägas av Klaria och vara fristående från bolagets inlicensierade patenträttigheter. Klaria har för avsikt att kontinuerligt söka ytterligare produktspecifika patent för att komplettera de patent som redan godkänts för filmteknologin.

Ladda ner som PDF