Klaria presenterar positiva resultat från preklinisk proof-of-concept-studie med ny ketaminformulering och ansöker om patent för att skydda dess innovationer

Klaria presenterar idag positiva resultat från en preklinisk proof-of-concept-studie (PoC) som genomförts med ketamin formulerat i bolagets egenutvecklade algbaserade transmukosala film. De positiva resultaten innebär att projektet nu är redo för klinisk utveckling. Klarias utvecklingsprogram kommer att fokusera på behandling av akut smärta. Bolaget noterar dock även att denna ketamin-formulering öppnar upp för möjligheten att erbjuda behandlingsresistenta depressionspatienter ett enklare och mer effektivt alternativ till nässpray som finns på marknaden idag. Klaria meddelar även att bolaget har ansökt om patent för den nya formuleringen. I patentansökan ingår flera innovativa steg som möjliggör skapandet av en stabil och funktionell transmukosal film samt även information om formuleringens resultat i prekliniska tester.

Dessa resultat bekräftar att Klarias teknologi kan leverera många olika läkemedel, som idag endast finns tillgängliga som injektioner, direkt ut i blodomloppet via munslemhinnan. Det ger ytterligare stöd till Klarias strategi att fokusera på utveckling av substanser som endast finns tillgängliga via injektion eller nässpray och där denna restriktion skapar ett icke tillfredsställt medicinskt behov.

Den nya formuleringen erbjuder en överlägsen leveransmetod för ketamin till patienter med akut smärta. Idag används ketamin ofta i samband med akututryckning som en akutbehandling mot smärta för skadade patienter, men läkemedlet finns endast tillgängligt som injektion. I vissa situationer används injektionslösningen intranasalt av det första akutteamet på plats om vaskulär administrering inte är möjlig. Klarias orala transmukosala film erbjuder möjlighet att använda en enkel och kompakt oral film med låg vikt för att leverera ketamin via munslemhinnan. Produkten utgör ett lätthanterligt och attraktivt opioid-fritt alternativ som kan användas i många typer av akutsituationer inom akutmedicin samt behandling av smärta i samband med cancer. Ketamin är slutligen även ett attraktivt alternativ för militära tillämpningar där skrymmande injektorer kan bytas ut mot en liten film i en enkel och platt förpackning med låg vikt som motsvarar storleken och vikten hos ett visitkort.

Klarias VD Scott Boyer sade:
– Ketaminprojektet kom ursprungligen till efter diskussioner med läkare på akutmottagningar samt USAs militär. Opioid- och injektionsfria alternativ för akut traumarelaterad smärta är högprioriterade för båda dessa grupper. Studiens resultat var mycket framgångsrika med toppnivåer av ketamin i blodet som uppnåddes mycket snabbt, efter endast 3-10 minuter. Andelen ketamin som togs upp av kroppen från filmen var också uppmuntrande och mycket högre än andelen som tas upp från nässprayer enligt publicerad litteratur. Denna överlägsna prestanda indikerar att vi kan leverera rätt dos både snabbt, enkelt och säkert – varje gång. Vi vill rikta ett stort tack till Medical Technology Enterprise Consortium (MTEC) och US Army Medical Research and Material Command för möjligheten att etablera klara målsättningar avseende prestanda och specifikationer för denna produkt. Inom akuttrauma anser vi att vår formulering har potential att bli till stor nytta i både militära och civila sammanhang.

Patentansökan gäller över hela välden och lämnades in under ansökan nummer 1912505.3 i Stora Britannien.

Ladda ner som PDF