Klaria registrerar internationell patentansökan för KL-00119 (sumatriptan)

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att en internationell patentansökan för KL-00119 (buckal film med sumatriptan) har registrerats för att skydda produkten globalt. 

Klaria meddelade i januari 2017 att en patentansökan för KL-00119 hade skickats in till det brittiska patentverket med syfte att skydda teknologin i projektet KL-00119. Den 14 november 2017 registrerade Klaria en internationell patentansökan (PTC) som åberopar prioritet från den tidigare ansökan till det brittiska patentverket.

Den internationella patentansökan kommer göra det möjligt för Klaria att med tiden utöva patentskydd för produkten KL-00119 i majoriteten av världens länder, inklusive viktiga marknader som USA, Europa, Japan och Kina. Patentansökan täcker specifika kemiska processer, tillverkningsprocesser och prestanda för att stärka både djup och bredd på de immateriella rättigheterna. Patentet kommer om det godkänns att ägas av Klaria och vara fristående från bolagets inlicensierade patenträttigheter. Klaria har för avsikt att kontinuerligt söka ytterligare produktspecifika patent för att komplettera de patent som redan godkänts för filmteknologin.

KL-00119 (sumatriptan) var det första av Klarias projekt att påbörja klinisk prövning. Summering av resultaten från den första dos-finding-studien kommunicerades i augusti 2016. Syftet med studien var att visa att KL-00119 är lika bra eller bättre än sumatriptan nässpray. Studien jämförde Klaria´s film med en godkänd och marknadsförd nässpray där filmen innehöll 37 mg sumatriptan och nässprayen 20 mg sumatriptan. Det specifika målet att uppnå effektiv dos inom 60 minuter uppnåddes i 6 av 12 försökspersoner som använde nässprayen och 11 av 12 försökspersoner som använde Klarias film.

Två fördelar med KL-00119 är användarvänlighet och en låg produktionskostnad. Produkten addresserar den globala migränmarknaden som är värderad till ca 35 miljarder SEK per år.

Ladda ner som PDF