Klarias undertecknar avtal om ca. 21 MSEK i EU-bidrag för att ta migränprodukt till marknad

Klaria Pharma Holding AB (publ) meddelar att bolaget har färdigställt och undertecknat avtalet om totalt ca 21 MSEK i bidrag från EUs Horizon 2020-program. Bidraget kommer, som tidigare meddelats, att användas för att färdigställa utvecklingen och kommersialiseringen av KL-00119, bolagets främsta kandidat inom behandling av migränrelaterad smärta. 

EU-bidraget, med avtalsnummer829615, förväntas täcka samtliga kostnader för återstående aktiviteter inom KL-00119-projektettill och med en eventuell marknadsregistrering I Europa, USA och Kanada. Den återstående registeringsstudie som krävs innan ansökningar om marknadsgodkännande kan inlämnas är planerad att inledas under 2019, med förväntat färdigställande senast under det första halvåret 2020.

– I och med att utbetalningarna av bidraget nu inleds har vi säkerställt finansieringen för att kunna ta Klarias ledande och mycket konkurrenskraftiga projekt för behandling av akut migränrelaterad smärta hela vägen till marknad på egen hand. Vår målsättning är att teckna licensavtal med en eller flera strategiska partners med starka distributionskanaler efter marknadsregistering då vi har skaffat oss en värdefull förhandlingsposition, säger Klarias vd Scott Boyer.

Om KL-00119 mot migränrelaterad smärta 
KL-00119, Klarias främsta kandidat inom behandling av akut migränrelaterad smärta, utvecklas baserat på bolagets patenterade drug delivery-plattform som utgör ett snabbt, komfortabelt och pålitligt sätt att nå ut med verksamma substanser i blodomloppet genom att fästa en film I frimärksstorlek i munslemhinnan. Dessa egenskaper, kombinerat med den verksamma substansen sumatriptan som är erkänt effektiv mot migränrelaterade smärttillstånd, gör att KL-00119 bedöms ha goda möjligheter att utvecklas till en konkurrenskraftig produkt. 

Om migrän och migränrelaterad smärta
Omkring 12 procent av världens befolkning har besvär av migrän, vilket bland annat yttrar sig i form av akuta smärttillstånd. Marknaden för receptbelagda migränläkemedel är värd cirka 4-5 miljarder USD per år, och denna siffra förväntas stiga kraftigt i framtiden.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF