Årsstämma 2018

Klaria Pharma Holding (publ) årsstämma kommer hållas den 20 april 2018  kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Valberedning inför årsstämma 2018

Årsstämman i Klaria Pharma Holding AB beslutade den 26 april 2017 att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

 

Följande ledamöter har utsetts att ingå i valberedningen inför årsstämman 20 april 2018:

Fredrik Hübinette, CSO Karessa Pharma AB

Ulf Lindberg, Styrelseordförande Karessa Pharma AB

Björn Weman, Styrelseordförande Tekniska Lösningar AB

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via mail: fredrik.hubinette@karessa.com senast 31 januari.

 

Handlingar till stämman: